Vittorio Dorigo

Torso:

In Dordrecht heeft de NS een lange tijd een bielsen opslag gehad. Toen die opslag werd opgeheven kon ik een van de laatste bielsen kopen. Uit een halve biels heb ik deze torso gehakt.

Twee landschappen:
Vlak bij Drimmelen en Oud Drimmelen ligt een kleine polder met de naam De Worp.

Deze polder is buiten de ruilverkaveling gebleven en heeft daardoor zijn oude natuur en landschap behouden. Het is een prachtige plek om te wandelen, als dat niet onmogelijk gemaakt wordt door het water en de modder. De Worp met zijn reliëf en grille vormen contrasteert sterk met het verkavelde landschap daaromheen.
Deze twee landschappen heb ik verbeeld in twee boomschijven die voor deze expositie buiten mogen liggen, zodat de natuur zijn gang kan gaan.

Vittorio Dorigo

Zonder titel (enkele bol), Zonder titel (twee bollen) Gehouwen uit een boomstam.