Thea Hennekens

Installaties, sieraden en een praktijk voor transpersoonlijke therapie en coaching ” Leven in de Bron”.

In een aantal installaties is “de Bron” duidelijk vormgegeven; met name de installaties met het verbrokkelde glas. Verbrokkeld glas als symbool van de verbrokkelde verbindingen in de mens en tussen de mensen. Maar ook de omhulling van dat verbrokkelde glas als symbool van de Bron waarin we met onze gebrokenheid ook een ge-heel zijn en gedragen worden.  

Thea Hennekens 
Ik werk als ontwerpster en als transpersoonlijke therapeute en coach.

LEVEN IN DE BRON  

“Want ofschoon de liefde u kroont, kruisigt ze u ook. 

Ofschoon ze dient voor uw groei, zal ze u ook snoeien” 

Kahlil Gibran 

Het gebrek aan verbinding dat ik als kind heb ervaren en het verlangen naar verbinding is de belangrijkste drijfveer geworden in mijn leven. Over dit trauma van de verbroken verbinding, mijn herstelproces én Leven in de Bron gaat mijn leven en werk.  

Gelukkig heb ik al jong de verbinding mogen ervaren met De Bron, de oergrond als oorsprong van alles. De geestelijke wereld. Daar waar ik Heel ben, Licht, onaangetast. Als kind noemde ik dit “Het land waar niemand kan komen” en had ik al jong een besef van deze heelheid. Op verschillende manieren en op diverse momenten in mijn leven heb ik de Bron mogen ervaren; als een trekkracht, draagkracht, Licht, steun, leiding, inspiratie.  

Vooral in de natuur kan ik de Bron op zoveel verschillende manieren ervaren; in een winter als het vriest dat het kraakt en er tijdens de zonsondergang zo’n verstilde, mystieke sfeer hangt. Ik houd van heuvel- en berglandschappen, de vitalisering en troost die bomen kunnen geven. De wonderlijke en eindeloze variëteit van dieren, planten, bloemen. Het zachte strijklicht met haar magische metamorfoses. De schoonheid en rauwheid van de vergankelijkheid.  

Al deze impressies en ervaringen zijn inspiraties voor me en zijn, geabstraheerd, terug te zien in mijn ontwerpen van b.v. mijn vilten sjaals, sieraden, fotografie, schilderijtjes, installaties.    

Tijdens sommige wandelingen in bossen en bergen heb ik bijzondere transpersoonlijke ervaringen mogen beleven die voorbij tijd en ruimte gingen.  

De natuur heeft wezenlijk bijgedragen aan mijn algemene gezondheid, creativiteit en ervaring dat we behalve een stoffelijk wezen ook onstoffelijk, bewustzijn zijn.  


Sieraden 

Ik gebruik uiteenlopende materialen voor mijn ontwerpen zoals hout, zilver, natuurlijke (edel)stenen, roodkoper, zink, gebroken glas, ivoor met palissander etc. Soms zijn het materialen die ik vind ik afvalbakken en containers maar de edel-stenen heb ik in de loop der jaren met grote zorgvuldigheid uitgezocht op mineralenbeurzen.  

Contact  

Wilt u een keer kennis met mij maken en informatie ontvangen over mijn therapeutische sessies als transpersoonlijk psychotherapeute of over mijn installaties en sieraden dan kunt u contact opnemen met 06 83671 205 of via e-mail; t.hennekens@kpnmail.nl 

Ik woon en werk in Breda.  

‘s Avonds tussen 18.00 en 19.00 uur ben ik het beste bereikbaar maar u kunt ook een boodschap op de voicemail inspreken. Ik zal dan zeker contact met u opnemen.