Transpersoonlijke Therapie

Thea Hennekens

Zondag 26 mei 2024

Een 1 op 1, interactieve

Meet & Greet over

Leven in De Bron;

praktijk voor Transpersoonlijke Therapie

“Er is meer tussen hemel en aarde”

Regelmatig hoor ik mensen zeggen; “Er is meer tussen hemel en aarde” of “Ik geloof wel dat er iets is”. Dat denk ik zelf ook. Ik denk dit niet alleen, ik heb van jongs af aan gedurende mijn 64 levensjaren meerdere en en telkens ook verschillende ervaringen mogen beleven die ik pas vanaf mijn 48ste heb leren duiden als transpersoonlijke ervaringen. Ervaringen die tijd, ruimte, mijn persoonlijkheid en fysieke lichaam overstegen. Ik ben dit De Bron gaan noemen, De Bron waarin en van waaruit ik leef. Al deze ervaringen, gecombineerd met esoterische kennis die ik mij in de loop van de afgelopen 30 jaar heb toegeëigend, hebben mijn transpersoonlijke oftewel holistische visie gevormd.

Ons bestaan is zo oneindig veel meer en groter dan ons fysieke, stoffelijke zijn. Thema’s zoals bijna dood ervaringen, uittredingen, astrale reizen, vorige levens, hoogsensitiviteit, telepathie, mystieke ervaringen worden meer en meer besproken, erkend en gelukkig niet alleen meer afgedaan als “psychose, schizofrenie, wanen, hallucinaties” en andere pathologische etiketteringen. Een etiket doet te weinig recht aan de unieke levenservaringen van mensen en deze worden hier mee onvoldoende geduid.

Er is door de eeuwen heen en in veel culturen veel esoterische literatuur over deze metafysische werelden geschreven door mensen zoals Jozef Rulof, Steiner, Jung, Marcel Messing, Glaudemans, Hans Stolp, Pim van Lommel, Maureen Venselaar, Simone Weil enz. enz.

Transpersoonlijke therapie gaat over verbinding met het grotere geheel en over verbinding met het ware zelf dat beduidend anders kan zijn dan het aangepaste zelf. In dit aangepaste zelf zitten vooral conditioneringen en schadeposten die, zo heeft de ervaring na 36 jaar geleerd, veelal voortkomen uit hechtings- en bindingsstagnaties in de prenatale, natale en postnatale fase en ontwikkeling. Deze verbrokkelde verbindingen kunnen het actuele leven, veelal onbewust, bepalen en belemmeren en ook lijden veroorzaken.

Graag wil ik, 1 op 1 of  2 , met mensen die hiervoor belangstelling hebben of gewoon nieuwsgierig zijn, tijdens de Meet & Greet gedurende zo’n 20 minuten iets delen over mijn persoonlijke leven en werk als Transpersoonlijk Therapeute. Ik vind het prettig om daarbij ook de ander de ruimte te geven om vragen te kunnen stellen en/of iets persoonlijks te willen delen zodat er een wederkerigheid en uitwisseling kan ontstaan. U kunt mij vinden op zondag 26 mei in de tent bij Bianca Harling in de tuin. Welkom!

Aanmelden voor de M&G kan via WaPP;  06 836 71 205 of via e-mail; t.hennekens@kpnmail.nl